Walden Sukhumvit 39

พื้นที่:

วัฒนา, กรุงเทพ

ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ Walden Sukhumvit 39

2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 12,430,960
2
2
59 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 12,359,350
2
2
59 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 12,039,170
2
2
56 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 10,410,150
2
2
53 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 10,328,520
2
2
53 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 10,034,680
2
2
53 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 9,918,615
2
2
54 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 9,630,830
1
1
44 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 9,579,220
1
2
46 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 9,101,775
1
2
46 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 8,446,810
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,369,059
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,284,605
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,091,580
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,781,840
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,773,710
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,528,280
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 9,835,706
2
2
54 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,834,880
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,511,832
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,752,010
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 10,876,240
2
2
54 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,206,587
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 8,460,370
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 8,150,570
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,458,271
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,234,780
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,738,390
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,351,205
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 12,268,230
2
2
59 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,404,766
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 8,996,275
1
2
46 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,315,499
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,910,431
1
2
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,476,125
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 9,521,055
2
2
45 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,344,547
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,688,450
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,826,690
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,744,944
1
2
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 8,210,550
1
2
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 8,420,570
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,146,801
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,519,104
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 8,190,080
1
2
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 9,509,060
1
2
46 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,422,565
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,568,692
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,356,520
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,692,700
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 6,283,700
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,628,571
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,748,330
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,786,315
1
2
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,097,960
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,848,374
1
2
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,869,059
1
2
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 8,091,320
1
1
39 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 8,149,140
1
2
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 7,972,489
1
2
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 8,251,490
1
2
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 8,312,900
1
2
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 8,333,370
1
2
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Walden Sukhumvit 39
฿ 8,435,710
1
2
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล

รายละเอียดโครงการ Walden Sukhumvit 39

มีกรรมสิทธิ์
การถือครอง
0.9 กม.
BTS พร้อมพงษ์
ห่างจาก BTS
6.2M - 12.4M สำหรับขาย
ราคา (฿)
Walden Sukhumvit 39
บริหารงานโดย
(85/116) สำหรับขาย
ยูนิตพร้อมขาย

โครงการ Walden Sukhumvit 39

เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมหรูในใจกลางกรุงนั้นต่างก็ต้องสรรหาโครงการที่มีความสะดวกสบายครบครัน มีการแตกแต่งและออกแบบที่สวยหรู มีการรักษาสภาพแวดล้อมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และวันนี้จะนำไปพบกับอีกหนึ่งโครงการของ Habitat Group ที่ได้มีการยกเอาพื้นที่สีเขียวมาไว้บนที่ดินผืนงามย่านพร้อมพงษ์กับ โครงการ Walden Sukhumvit 39 คอนโด Low Rise ระดับ Hi-end และกลุ่ม Habitat นั้นก็จะเป็นที่เรารู้จักกันดีกับความสำเร็จในการเจาะกลุ่มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ย่านใจกลางเมืองเช่น โครงการ Walden Asoke คอนโดระดับ  Luxury ใกล้ BTS อโศกที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่ายังมีเหลืออยู่แค่ไม่กี่ยูนิตเท่านั้นเอง

สำหรับโครงการนี้ Habitat Group ก็จะสร้างความโดดเด่นให้กับคอนโด Walden Sukhumvit 39  ได้เป็นอย่างดีเหมือนอย่างที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเลือกทำเลที่มุ่งเจาะกลุ่มตลาด สำหรับนักลงทุนชาวญี่ปุ่น และด้านการดีไซน์การตกแต่งและออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ ที่น่าจะถูกใจสำหรับกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการลงทุนกับคอนโดระดับ Luxury และผู้ซื้อเพื่ออยู่เองที่ต้องการอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ ซึ่งมีอัตราการเติบโตของราคาที่ดินที่สูงต่อเนื่องทำให้ พร้อมพงษ์เป็นทำเลที่เหมาะอย่างยิ่งกับการซื้อไว้อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน

‘Walden Sukhumvit 39’ คอนโดที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตคนเมือง

โครงการ Walden Sukhumvit 39 ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองอย่าง ‘พร้อมพงษ์’ ซึ่งเป็นเขตธุรกิจมีความเป็น CBD (Central Business District) ซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและพร้อมด้วยศักยภาพด้านการคมนาคม เพราะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียว (สายปัจจุบัน) รวมถึงมีการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในย่าน CBDทำให้ ‘พร้อมพงษ์’ ดูมีความคึกคักตลอดเวลาทั้งจากชาวไทยที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิม และกลุ่มชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาทำงานในย่านนี้ด้วย

 

 

โดยเฉพาะบริเวณรอบสถานี BTS พร้อมพงษ์ หนึ่งในสถานีรถไฟฟ้าโซน Mid Sukhumvit (ตั้งแต่อโศก-พร้อมพงษ์-ทองหล่อ) ซึ่งถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลักของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจหรือท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้กับ The Em District แหล่งช็อปปิ้งระดับไฮเอนด์อย่าง The Emporium และ The Em Quartier แถมในอนาคตยังจะมีโครงการก่อสร้าง The EmSphere อีกซึ่งถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับ Luxury ตรงบริเวณที่ดินเดิมของ Dinosaur Planet อีกด้วย

สำหรับ ‘พร้อมพงษ์’ ยังได้รับขนานนามว่าเป็น Japanese Village ของชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เนื่องจากเป็นทำเลที่สามารถเดินทางขึ้นทางด่วนเพื่อไปยังนิคมอุตสาหกรรมย่านบางนาและมอเตอร์เวย์ได้สะดวกสบาย ทำให้ย่านพร้อมพงษ์เต็มไปสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชาวญี่ปุ่นมากมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ, โรงพยาบาล  ซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้จะมีบริการแบบครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมพยาบาลที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและเข้าใจวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

สำหรับการเดินทาง ถ้าหากเดินจากสถานี BTS พร้อมพงษ์มา ให้ออกทางออกที่ 3 แล้วเดินเท้าจากปากซอยสุขุมวิท 39 เข้ามา จากนั้นจึงเลี้ยวขวาเข้าซอยพร้อมมิตรมาอีกเล็กน้อย รวมระยะทางประมาณ 600 เมตร ก็จะเห็นที่ตั้งของ Walden Sukhumvit 39 คอนโด Low Rise ระดับ Luxury โครงการที่จะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศการใช้ชีวิตจากความวุ่นวายภายนอกให้สงบเหมาะกับการพักผ่อนมากขึ้น มีจำนวนห้องทั้งหมด 116 ยูนิต สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ 5,900,000 บาทเป็นต้นไป

ตัวโครงการ Walden Sukhumvit 39 ยังดูโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่แตกต่างไปจากคอนโดละแวกเดียวกัน เน้นการใช้กระจกและ Facade เป็นองค์ประกอบสำคัญ รอบ ๆ โครงการก็จะมีการทำให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีการปลูกต้นไม้ไว้ตามจุดต่าง ๆ นอกอาคาร ตั้งแต่บริเวณชั้น 1 ไปจนถึง Roof Top ตลอดจนบริเวณระเบียงห้องของทุกยูนิต หลีกเลี่ยงจากความวุ่นวายภายนอกด้วยการเลือกทำเลที่ตั้งคอนโดให้อยู่บริเวณกลางซอย ซึ่งนอกจากจะไม่ค่อยจะมีผู้คนที่พลุกพล่านแล้ว ทางโครงการยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้มากขึ้นด้วยการติดระแนงไม้ไว้ที่ระเบียงของแต่ละห้อง พร้อมจัดที่จอดรถเป็นแบบ Automatic Parking ให้ เพื่อความสะดวกสบายเหนือระดับสำหรับผู้พักอาศัยทุกคน

สำหรับนักลงทุน ก็จะมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการให้เช่าโครงการค่อนข้างสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 5% ต่อปี Walden Sukhumvit 39 จึงเป็นอีกหนึ่งคอนโดดี ๆ ที่เหมาะจะซื้อไว้เพื่อเก็งกำไรในอนาคตอย่างแน่นอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

 • การจัดการโรงแรมการจัดการโรงแรม
 • ร้านอาหารในโครงการร้านอาหารในโครงการ
 • สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ
 • อ่างจากุซซี่อ่างจากุซซี่
 • ห้องออกกำลังกายห้องออกกำลังกาย
 • บาร์บาร์
 • สโมสรสโมสร
 • รปภ. 24ชั่วโมงรปภ. 24ชั่วโมง
 • แผนกต้อนรับแผนกต้อนรับ
 • กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด
 • รถรับส่งถึงหาดรถรับส่งถึงหาด
 • สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่น
 • ลานจอดรถลานจอดรถ
 • สปาสปา
 • อบไอน้ำอบไอน้ำ
 • ติดหน้าหาดติดหน้าหาด
 • ซาว์น่าซาว์น่า
 • สนามเทนนิสสนามเทนนิส

ข้อมูลทางการตลาด

โครงการใกล้เคียง Walden Sukhumvit 39

 • ชื่อโครงการ
 • พื้นที่
 • ระยะทางถึง
 • รูปแบบโครงการ
 • จำนวนยูนิต
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • เช่าเริ่มต้นที่
 • ราคา / ตร.ม.
 • รับประกันการเช่า
 • สระว่ายน้ำ
 • ฟิตเนส
 • พื้นที่สำหรับเด็ก
 • การจัดการแบบโรงแรม
 • ร้านอาหาร
 • ติดหน้าหาด
 • รปภ. 24ชม.
 • Sukhumvit 49
 • คลองเตย, กรุงเท...
 • BTS: 1.5 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 1
 •  ไม่ระบุ
 •  ฿50,000
 • ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ
 • Richmond Palace
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 1 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 157
 •  ฿14,000,000
 •  ฿35,000
 • ฿9,589
 • ไม่ระบุ
 • H Sukhumvit 43
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 0.9 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 290
 •  ฿7,200,000
 •  ฿38,000
 • ฿108,064
 • ไม่ระบุ
 • Via Botani
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 1 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 137
 •  ฿7,000,000
 •  ฿22,000
 • ฿109,433
 • ไม่ระบุ
 • 749 Residence
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 1 กม.
 • วิลล่า / บ้าน
 • 7
 •  ฿82,400,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿121,176
 • ไม่ระบุ
 • Citi Resort Sukh...
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 1 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 198
 •  ฿17,300,000
 •  ฿35,000
 • ฿59,247
 • ไม่ระบุ
 • Home Place Offic...
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 1.2 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ฿8,300,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿73,451
 • ไม่ระบุ
 • The Prestige 49
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 1.3 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ฿16,000,000
 •  ฿60,000
 • ฿60,606
 • ไม่ระบุ
 • Charan Tower
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 1.2 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 936
 •  ไม่ระบุ
 •  ฿30,000
 • ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ
 • Ashton Residence...
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 0.7 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 79
 •  ฿17,400,000
 •  ฿165,000
 • ฿246,968
 • ไม่ระบุ